Prince/Students

From IACL
Jump to navigation Jump to search

Jerry L. Prince: Students and Postdocs

Current Postdoctoral Associates

 • Blake E. Dewey
 • Jihee Kim
 • Yuan Xue


Current Graduate Students

 • Zhangxing Bian
 • Savannah P. Hays
 • Samuel W. Remedios
 • Pouria Tohidi
 • Yuli Wang
 • Rendong Zhang


Former Postdoctoral Associates

 • Chenyang Xu
 • Nael Osman
 • Xiao Han
 • Duygu Tosun
 • Christian Labat
 • Vijay Parthasarathy
 • Khaled Abd-Elmoniem
 • Lotta M. Ellingsen
 • Junghoon Lee
 • Ehsan Dehghan
 • Jonghye Woo
 • Snehashis Roy
 • Nathanael Kuo
 • Snehashis Roy
 • Min Chen
 • Amod Jog
 • Bhavna J. Antony
 • A. David Gomez
 • Ahmed Alshareef
 • Shuo Han


Former Graduate Students

 • Mike Guttman
 • Christos Davatzikos
 • Tom Denney
 • David Hsu
 • Neil Lofgren
 • Qing Tan
 • Tony Stratakos
 • Eugene Lin
 • Wendy Chiu
 • Edo Waks
 • Michael Lopez
 • Stephanos Androutsellis-Theotokis
 • Sandeep Gupta
 • Chenyang Xu
 • Dzung Pham
 • Bill Kerwin
 • Mark Hachey
 • Daphne Yu
 • Nael Osman
 • Maryam Rettmann
 • Kirsten Behnke
 • Xiao Han
 • Xiaodong Tao
 • Smita Sampath
 • Duygu Tosun
 • Prasanna Anbazhagan
 • Vijay Parthasarathy
 • Krishnakumar Ramamurthi
 • M. Bryan Wheeler
 • Pelin Aksit
 • Khaled Abd-Elmoniem
 • Lotta M. Ellingsen
 • Xiaofeng Liu
 • Bennett A. Landman
 • Harsh Agarwal
 • Navid Shiee
 • Dhruv Lamba
 • Ying Bai
 • John Bogovic
 • Snehashis Roy
 • Sahar Soleimanifard
 • Gunnar Sigurdsson
 • Kimberly L. Chan
 • Maria Ayad
 • Min Chen
 • Zhen Yang
 • Chuyang Ye
 • Fangxu Xing
 • Andrew Lang
 • Murat Bilgel
 • Amod Jog
 • Jeff Glaister
 • Sanjukta Nandi
 • Shen "Sherry" Rui
 • Yuta Hiasa
 • Can Zhao
 • Jacob Reinhold
 • Zhongyan Xiong
 • Shangxian Wang
 • Yuta Hiasa
 • Jiang Liu
 • Mallika Singh
 • Blake E. Dewey
 • Yufan He
 • Shuo Han
 • Peiyu "Camile" Duan


NEXT: Medical Imaging Textbook

Return to Jerry Prince's Homepage